Fără categorie

10 trucuri pentru îmbunătăţirea memoriei

Faci parte din cat­e­go­ria care uită de la mână până la gură? Care se trezeşte în faţa blocu­lui şi nu-şi aminteşte dacă a încuiat uşa? Şi eu, aşa că am cău­tat câteva remedii pen­tru îmbunătăţirea condiţi­ilor muşchilor cere­brali care se ocupă de memorie.

1. Vor­beşte cu mâinile
Ges­tic­uland ajuţi creierul să-şi amintescă ceva impor­tant. Dacă faci aceste ges­turi cu un scop atunci când înveţi îţi va fi mai uşor să-ţi aminteşti con­cep­tul. Ideea este că tu păstrezi două tipuri de infor­maţii despre ceva ce tre­buie să-ţi aminteşti mai târziu.

Exem­plu: 
când afli numele cuiva încearcă să-l scrii în palmă cu dege­tul.

2. Chill
Cal­mul şi lipsa stre­su­lui ajută creierul să se focuseze pe mem­o­rie. Studi­ile arată că atunci când un om este foarte stre­sat, partea creieru­lui care se ocupă de mem­o­rie se micşore­ază. Un alt studiu arată că per­soanele cu prob­leme emoţionale sunt pre­dis­puse la prob­leme de mem­o­rie. Renunţă la stres, deşi pare absurd este destul de sim­plu: nu lăsa jobul să-ţi ocupe tim­pul liber, nu-ţi fă pla­nuri de week-end şi scoate relaţi­ile neg­a­tive din viaţa ta.

3. Somn
Amer­i­canii au o vorbă, “sleep on it”, adică dormi pe ea şi o folos­esc atunci când tre­buie să ia decizii impor­tante. Ei bine, se aplică şi som­nul bun ajută la o mem­o­rie bună. 6 ore de somn neîn­tre­rupt din momen­tul în care ai învăţat şi până ai nevoie de ele sunt sufi­ciente pen­tru creierul tău. Dar tre­buie să te duci direct la somn fără alte activ­ităţi sau noi infor­maţii ca a doua zi să fii fresh.

4. Legume şi fructe
Con­sumul de anu­mite fructe şi legume pot ajuta memo­ria: broc­coli, conopidă, varză de Brux­elles, spanac sau napi. Strugurii şi merele verzi sunt de aseme­nea fructe care ajută la memorie.

5. Alătură-te unui club de carte
Nu numai citi­tul ajută la îmbunătăţirea mem­o­riei, dar şi dis­cuţi­ile de după sunt nece­sare. Mai ales dacă eşti ală­turi de pri­eteni poţi for­ti­fica funcţi­ile lob­u­lui frontal. Pen­tru asta tre­buie să treci la o gândire mai pro­fundă şi la căutarea sem­nifi­caţi­ilor din carte.

6.  Yoga
Exer­ciţi­ile med­i­ta­tive ajută funcţi­ile cog­ni­tive şi ascuţeşte abil­i­tatea gândirii crit­ice. Dacă nu-ţi place yoga să ştii că orice fel de exer­ciţii ajută la îmbunătăţirea mem­o­riei deoarece creşte cir­cu­laţia sân­gelui în corp şi mai ales în zonele care se ocupă de memorie.

7. Miroase roz­marin
Într-un studiu recent a ieşit la iveală că mireasma care ajută la mem­o­rie este rozmarinul.

8. Atenţia
Poate spuneţi că vor­bim automat de atenţie, dar multe per­soane care se plâng de pierderi de mem­o­rie au de fapt prob­leme de atenţie. Ori au fost dis­traşi ori nu au ştiut cum să înveţe de la bun început. Încearcă să nu mai faci cinci lucruri deo­dată, ci focusează-te pe cel mai impor­tant, adică stinge tv-ul când citeşti ceva şi nu-ţi lăsa ochii sau mintea să cutreiere aiurea.

9. Învaţă un cân­tec nou
Ai păţit-o să cânţi un cân­tec vechi de 10 ani şi să real­izezi că nu-i ştii ver­surile? Ei bine, caută un câtec şi învaţă-i ver­surile, pe lângă mem­o­rie este şi amuzant. Vei lucra cu două feluri de mem­o­rie: audi­tivă şi ver­bală, ceva ce nu faci prea des. Studi­ile arată că cu cât ne antrenăm creierul cu pre­ocupăr int­elec­tuale cu atât ne ampli­ficăm rez­ervele cog­ni­tive şi putem reduce riscurile de demenţă.

10. Mâzgăleşte
Când ai dese­nat ultima oară floricele şi inimioare? Un creion care se joacă pe hâr­tie este o metodă optimă de îmbunătăţire a mem­o­riei. Dacă nu te con­cen­trezi asupra infor­maţiei, nu o per­cepi ca atare şi nu ai cum să ţii minte ceva ce nu ai învăţat.