Unii spun că “răzbunarea este arma pros­tu­lui”, iar alții fac niște filme mem­o­ra­bile pe această temă. Răzbunarea este un con­cept vechi, dar în con­tin­uare la modă. Oferă o poveste filmică cu miză mare, sus­pans și ten­si­une. Iată zece titluri care cu sig­u­ranță vă vor stârni interesul:

Inglo­ri­ous Bas­terds
Christoph Waltz — vână­torul de evrei — a fost extrem de apre­ciat pen­tru acest rol. Quentin Taran­tino a oferit o altă viz­iune asupra Holo­caus­tu­lui și construiește o bandă de evrei care a ple­cat la vână­toare de naziști. Și iată cum se întoarce roata și colonelul este la rân­dul său vânat pen­tru a fi ucis și scal­pat, un fel de revers al medaliei.

Trilo­gia răzbunării real­izată de sud coreeanul Chan-wook Park

Sym­phaty for Mr. Vengeance
Ryu este un tânăr care-și iubește sora bol­navă și căreia vrea să-i doneze un rinichi, dar nu reușește din cauza diferenței de grupă san­guină. Atunci ape­lează la trafi­cul ile­gal de organe, dar eșuează. Este con­ce­diat de la jobul său și pen­tru a se răzbuna și a face rost de bani o răpește pe fiica șefu­lui său. Și lucrurile îi scapă de sub con­trol, ast­fel încât la final nu vor­bim de o sin­gură răzbunare, ci de mai multe.

Old­boy
Este con­sid­erat unul din­tre cele mai bune filme ale sale și spune povestea unui om care este încar­cerat timp de 15 ani fără nicio explicație. Când este elib­erat caută făptașii pen­tru a se răzbuna, dar pe par­curs află că răzbunarea lui face parte din planul inițial al răpi­toru­lui. Tur­nurile sunt spec­tac­u­loase, fil­mul este sângeros și dur, dar te ține cu sufle­tul la gură.

Sym­phaty for Lady Vengeance este printre filmele mele prefer­ate și spune povestea unei femei care iese din închisoare după 13 ani, ea fiind acuzată de răpirea și uciderea unui băiețel. Femeia îl caută pe cel care i-a însce­nat crima și intenționează să se răzbune. Pe par­curs aflăm bucățile de puz­zle bine ascunse, pen­tru a putea s-o însoțim în dru­mul morții.

Memento
Fil­mul provo­ca­tor al lui Christo­pher Nolan are două ramificații: prezen­tul care-l prez­intă pe Leonard, un băr­bat care-și pierde amintir­ile și încearcă să-l găsească pe crim­i­nalul soției sale și tre­cu­tul care oferă șansa spec­ta­toru­lui să înțeleagă viața aces­tuia. Este o aven­tură care sigur îți va da bătăi de cap pen­tru că merge din amintire în amintire, dar finalul este pe măsură.

Kill Bill vol. I și II
Din nou Taran­tino, dar de data aceasta cu o Uma Thru­man pusă pe fapte. Ea se trezește din comă și real­izează că bebelușul pe care-l purta în pân­tece a dis­părut. Sin­gu­rul scop în viață este răzbunarea pe echipa din care făcea parte, care a trădat-o. În partea a doua, mireasa își con­tinuă vână­toarea pen­tru a-i ucide pe cei rămași. Fiind vorba de Taran­tino, așteptați-vă la o neb­unie sângeroasă.

Cape Fear
Un Robert de Niro evil și plin de tat­u­aje care iese din închisoare după 14 ani (con­damnat pen­tru viol) și caută să se răzbune pe avo­catul care l-a apărat și pe familia aces­tuia. Mar­tin Scors­ese spune această poveste într-un fel anume, simțindu-se chimia din­tre el și de Niro, cu câteva momente grele, dar și sus­pans maxim.

Brave­heart
Mel Gib­son, actorul prin­ci­pal și regi­zorul fil­mu­lui, este un țăran scoțian care se înfu­rie atunci când niște englezi îi vio­lează și ucid soția. Wal­lace îi alungă pe englezi de pe tărâ­mul Scoției, dar după câteva lupte sângeroase. Și fil­mul devine o poveste despre lib­er­tate por­nită din setea de răzbunare.

Des­per­ado
Anto­nio Ban­deras îl întruchipează pe cântărețul sexy care vrea să-și răzbune iubita ucisă de niște răufăcă­tori. Robert Rodriguez e hard­core și oferă imag­ini șocante și sângeroase. La brațul lui Ban­deras vine și Salma Hayek, care mică-mică, dar reușește să se lupte cu dușmanii iubit­u­lui său mai ceva ca un mil­i­tar antrenat.

Taken
Pierre Morel pune în imag­ini o poveste despre răzbunare care poate fi con­sid­er­ată clișeu. În tim­pul unei vacanțe în Franța fiica lui Bryan (Liam Nee­son) dis­pare, transformându-l pe tatăl aces­teia în vână­tor. El nu se liniștește până nu plătește fiecare pen­tru fapta sa.